Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Všeobecné obchodní podmínky - Dárkové poukazy 

 1. Tyto smluvní podmínky upravují vztah mezi Vámi a společností Smartwings, a.s., IČ 25663135, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, Praha, Česká republika (dále jen „Smartwings“). 
 2. Zakoupením dárkové poukázky vyjadřujete svůj plný souhlas s těmito Podmínkami, které Vám byly zpřístupněny v okamžiku nákupu a které jsou rovněž k dispozici na www.smartwings.com.
 3. Po provedení nákupu dárkové poukázky obdržíte do své e-mailové schránky potvrzení objednávky a potvrzení o platbě.
 4. Dárkové poukázky jsou nevratné a nelze je vyměnit za hotovost ani převést oproti hodnotě. Stejně tak není povolen další prodej Dárkové poukázky.
 5. Příjemce dárkové poukázky obdrží v emailu do své emailové schránky dárkovou poukázku, která bude obsahovat číslo dárkové karty, PIN kód a odkaz na Obchodní a Všeobecné podmínky.
 6. Dárkové poukazy lze uplatnit na webu www.smartwings.com.
 7. Smartwings na základě obdržené dárkové poukázky vystaví elektronickou letenku na pravidelné lety včetně tax dle Vašeho výběru, nebo lze dárkovou poukázku využít k nákupu doplňkových služeb k nové či stávající rezervaci.
 8. Pro koupi letenky nebo doplňkových služeb proveďte prosím rezervaci prostřednictvím výše uvedených webových stránek (www.smartwings.com), zadáním čísla dárkového poukazu a jeho PIN v sekci platba, případně prostřednictvím kontaktního centra.
 9. Dárkový poukaz lze využít na libovolné lety v rezervačním systému.
 10. Je-li hodnota objednávaných služeb vyšší než hodnota voucheru, musí být rozdíl uhrazen nad rámec této kompenzace (běžnými platebními metodami).
 11. Je-li hodnota objednávaných služeb nižší než hodnota dárkového poukazu, rozdíl zůstává k dalšímu použití s neměnným datem platnosti.
 12. Dárkové poukázky jsou platné jeden (1) rok od data vydání. Kód poukázky je platný, dokud nebude plně uplatněn do data konce platnosti. Případný zůstatek na dárkové poukázce bude platný po dobu jednoho (1) roku od data vydání dárkové poukázky.
 13. Dárkovou kartu lze v rámci doby platnosti použít vícekrát, a to až do úplného vyčerpání celkového zůstatku dárkové poukázky. Po uplynutí doby platnosti nelze dárkovou poukázku použít, obnovit ani znovu nijak aktivovat a ani nelze nevyužitý zůstatek na dárkové poukázce reklamovat nebo vyměnit za hotovost. Za nevyužitou část dárkové poukázky se nevrací peníze ani se nevystavuje dobropis.
 14. Dárkové poukázky nelze vyměnit za nákup dalších dárkových poukázek
 15. Dárkové poukázky se vydávají v Kč, EUR nebo v USD. Hodnota dárkové poukázky se pohybuje v rozsahu od 1000 Kč/50 EUR/50 USD do 100000 Kč/4000 EUR/ 4000 USD. Maximální částka, za kterou lze v rámci jedné transakce dárkové poukazy nakoupit, je 100000 Kč/4000 EUR/ 4000 USD.
 16. Dárkové poukázky lze uplatnit pouze v měně, ve které byly vystaveny.
 17. Jméno osoby, pro kterou je zakoupena letenka nebo doplňková služba, se nemusí shodovat se jménem uvedeným na dárkovém poukaze.
 18. Hodnota dárkového poukazu je v případě dobrovolného zrušení rezervace nevratná. Změny rezervace lze provádět dle podmínek tarifu.
 19. V případě zrušení letu dopravcem je hodnota dárkové poukázky vrácena zpět na poskytnutou dárkovou poukázku.
 20. Společnost Smartwings nenese odpovědnost v případě ztráty, odcizení, zničení nebo použití Dárkové poukázky bez souhlasu příjemce. Společnost Smartwings ani její zástupce, zaměstnanec či reprezentant nejsou povinni požadovat po osobě, která tuto Dárkovou kartu předkládá, aby se identifikovala.
 21. Společnost Smartwings si vyhrazuje právo kdykoli upravit a jinak měnit tyto smluvní podmínky podle vlastního uvážení. Tyto úpravy nebo změny nemají vliv na již zakoupené dárkové poukázky.
 22. Neuplatnění některého z práv společnosti Smartwings nebude vykládáno jako vzdání se nebo vzdání se budoucího výkonu některého z práv a vaše závazky týkající se takového budoucího výkonu zůstávají v plné platnosti.
 23. Pokud se některý z bodů obsažených v těchto Podmínkách stane neplatným, nevymahatelným nebo zakázaným v jakékoli jurisdikci, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních bodů těchto Podmínek.
 24. Tyto Podmínky se řídí českým právem. V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné jurisdikci českých soudů pro řešení jakýchkoli sporů, které by mohly vzniknout v důsledku těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi.
 25. Tyto Podmínky je třeba vykládat ve spojení s našimi Všeobecnými podmínkami přepravy, Zásadami bezpečnosti a ochrany osobních údajů, Zásadami používání souborů cookies a Podmínkami používání.